elseegbert.be
© Else & Egbert
De oudste van het duo

Egbert

De oudste?

Amper één jaartje, dat verzacht de stelling toch een beetje, niet? Met de eerste mens in de ruimte en de bouw van de Berlijnse Muur ging mijn geboortejaar niet onopgemerkt voorbij. Dag op dag drie jaar voor mijn eerste schreeuw bracht Peter Koelewijn “Kom van dat dak af” uit. ‘n Dak: later zou blijken dat ze heel nuttig waren als je een antennemast wil plaatsen. Maar we weiden uit.

Arbeit macht frei.

Maar ‘n mens mag niet overdrijven. Dus tekende ambtenaar Egbert al heel vroeg zijn pensioendocumenten. Vaarwel gependel in overvolle treinen. Vaarwel Brusselse bureaustoel, muffe kaartenbak en onzalige boekhoudkundige software. Een zee van vrije tijd? Ach, Einstein opperde al dat alles relatief is.

The Sky is the Limit?

Nee, financieel zijn de protagonisten van het Vier programma er beduidend beter aan toe dan Egbert. De slogan slaat eerder op Egberts twee voornaamste hobby’s. Allebei heeft de hemel er wat mee te maken: radiogolven via de ionosfeer laten weerkaatsen en per vluchtsimulator de virtuele hemel in. Van die “andere” hemel heeft Egbert geen hoog petje op: als atheist hecht hij geen enkel geloof aan imaginaire opperwezentjes.
elseegbert.be
© Else & Egbert

Egbert

De oudste?

Amper één jaartje, dat verzacht de stelling toch een beetje, niet? Met de eerste mens in de ruimte en de bouw van de Berlijnse Muur ging mijn geboortejaar niet onopgemerkt voorbij. Dag op dag drie jaar voor mijn eerste schreeuw bracht Peter Koelewijn “Kom van dat dak af” uit. ‘n Dak: later zou blijken dat ze heel nuttig waren als je een antennemast wil plaatsen. Maar we weiden uit.

Arbeit macht frei.

Maar ‘n mens mag niet overdrijven. Dus tekende ambtenaar Egbert al heel vroeg zijn p e n s i o e n d o c u m e n t e n . Vaarwel gependel in overvolle treinen. Vaarwel Brusselse bureaustoel, muffe kaartenbak en onzalige boekhoudkundige software. Een zee van vrije tijd? Ach, Einstein opperde al dat alles relatief is.

The Sky is the Limit?

Nee, financieel zijn de protagonisten van het Vier programma er beduidend beter aan toe dan Egbert. De slogan slaat eerder op Egberts twee voornaamste hobby’s. Allebei heeft de hemel er wat mee te maken: radiogolven via de ionosfeer laten weerkaatsen en per vluchtsimulator de virtuele hemel in. Van die “andere” hemel heeft Egbert geen hoog petje op: als atheist hecht hij geen enkel geloof aan imaginaire opperwezentjes.