elseegbert.be
© Else & Egbert
aka ON4CAS

Zendamateur

CB, vrije radio, …?

Niets van dat alles. Radioamateurisme is mijn hobby. Met radioamateurs of zendamateurs worden in brede zin personen bedoeld die zich voor hun hobby bezighouden met experimenteren op het gebied van het uitzenden en ontvangen van radio- en/of televisiesignalen. Hiervoor hebben zij de beschikking over een officiële zendvergunning. Deze zendvergunning wordt door de overheid toegekend na het slagen voor een officieel examen. In België kan je op de website van het BIPT terecht voor informatie omtrent de geldende wetgeving. Radioamateurs vind je in haast alle landen en in alle middens. Zij vertegenwoordigen een kleurrijke waaier van opleidingen en beroepen. Ze hebben één zaak gemeen: hun passie voor techniek én voor radio. Zowel "Jan met de Pet", als wijlen koning Houssein van Jordanië, zijn collega's koning Juan Carlos van Spanje en de inmiddels overleden koning Bhumiphol van Thailand zijn/waren radioamateurs. Ook eerste minister Rhajiv Ghandi van India was één van hen. Carlos Menem, president van Argentinië vervoegt eveneens de rangen van de radioamateurs. Dirk Frimout, de eerste Belg in de ruimte, behoort ook tot de “club”. Ons Belgenlandje telt trouwens zo’n 5.000 zendgemachtigde radioamateurs. En ik, ik ben er eentje van.

ON4CAS

Het aan mij toegekende roepteken is ON4CAS. Vanuit mijn zendkamertje maak ik mijn passie waar door op kortegolf radioverbinden met collega’s in alle windstreken te maken. Dit zowel in gesproken taal als door gebruik te maken van morsepiepjes of digitale technieken. Mijn interesse gaat vooral uit naar het contacteren van zoveel mogelijke landen en gebieden die op de internationale entiteitenlijst voorkomen. Van de huidige 340 entiteiten heb ik er 338 gecontacteerd. Zo nu en dan neem ik ook deel aan wedstrijden. Ook het behalen van “certificaten” behoort tot mijn “core business”. Die worden in vele landen uitgereikt voor bijzondere prestaties zoals bijvoorbeeld het contacteren van alle 50 staten van de VS, alle Japanse prefectures of Russische oblasten. Vanzelfsprekend moet je deze verbindingen kunnen bewijzen. Binnenkort kan je via enkele bijkomende pagina’s meer aan de weet komen over mijn activiteiten als zendamateur. Nog even geduld ;-)

Apparatuur

Zendamateurs hebben het meestal over hun “shack”. Het is de plek waar ze hun apparatuur hebben staan. Naast een zendontvanger is een degelijke antenne natuurlijk van groot belang. Hierboven zie je mijn opstelling.
elseegbert.be
© Else & Egbert

Zendamateur

CB, vrije radio, …?

Niets van dat alles. Radioamateurisme is mijn hobby. Met radioamateurs of zendamateurs worden in brede zin personen bedoeld die zich voor hun hobby bezighouden met experimenteren op het gebied van het uitzenden en ontvangen van radio- en/of t e l e v i s i e s i g n a l e n . Hiervoor hebben zij de beschikking over een o f f i c i ë l e zendvergunning. Deze zendvergunning wordt door de overheid toegekend na het slagen voor een officieel examen. In België kan je op de website van het BIPT terecht voor informatie omtrent de geldende wetgeving. Radioamateurs vind je in haast alle landen en in alle middens. Zij vertegenwoordigen een kleurrijke waaier van opleidingen en beroepen. Ze hebben één zaak gemeen: hun passie voor techniek én voor radio. Zowel "Jan met de Pet", als wijlen koning Houssein van Jordanië, zijn collega's koning Juan Carlos van Spanje en de inmiddels overleden koning Bhumiphol van Thailand z i j n / w a r e n radioamateurs. Ook eerste minister Rhajiv Ghandi van India was één van hen. Carlos Menem, president van Argentinië vervoegt eveneens de rangen van de radioamateurs. Dirk Frimout, de eerste Belg in de ruimte, behoort ook tot de “club”. Ons Belgenlandje telt trouwens zo’n 5.000 z e n d g e m a c h t i g d e radioamateurs. En ik, ik ben er eentje van.

ON4CAS

Het aan mij toegekende roepteken is ON4CAS. Vanuit mijn zendkamertje maak ik mijn passie waar door op kortegolf radioverbinden met collega’s in alle windstreken te maken. Dit zowel in gesproken taal als door gebruik te maken van morsepiepjes of digitale technieken. Mijn interesse gaat vooral uit naar het contacteren van zoveel mogelijke landen en gebieden die op de i n t e r n a t i o n a l e e n t i t e i t e n l i j s t voorkomen. Van de huidige 340 entiteiten heb ik er 338 gecontacteerd. Zo nu en dan neem ik ook deel aan wedstrijden. Ook het behalen van “certificaten” behoort tot mijn “core business”. Die worden in vele landen uitgereikt voor bijzondere prestaties zoals bijvoorbeeld het contacteren van alle 50 staten van de VS, alle Japanse prefectures of Russische oblasten. Vanzelfsprekend moet je deze verbindingen kunnen bewijzen. Binnenkort kan je via enkele bijkomende pagina’s meer aan de weet komen over mijn activiteiten als zendamateur. Nog even geduld ;-)

Apparatuur

Zendamateurs hebben het meestal over hun “shack”. Het is de plek waar ze hun apparatuur hebben staan. Naast een zendontvanger is een degelijke antenne natuurlijk van groot belang. Hierboven zie je mijn opstelling.